Energiewijk

Startbijeenkomst

Op 5 maart 2019, de eerste bijeenkomst van Veluvia Energiewijk, waren 23 huishoudens vertegenwoordigd. Een vijftal anderen heeft aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn, maar wil graag op de hoogte gehouden worden. Voor de beeldvorming: de wijk heeft ongeveer 170 woningen.

In een inventarisatieronde werd alle aanwezigen gevraagd kort aan te geven welk type huis ze hebben, welke maatregelen ze al hebben genomen en welke maatregelen ze nog overwegen. Hieruit volgden 6 thema’s, die de komende tijd in evenveel groepjes uitgewerkt gaan worden.

Binnenkort zullen de eerste resultaten van de groepjes op de website worden geplaatst, zodat de kennis breder gedeeld kan worden.

Comments are closed.