Eekmolenweg 2

Zoals bekend, heeft zorgbedrijf Zideris inmiddels het resterende terrein van De Hucht gekocht en bouwklaar gemaakt. Tevens is Eekmolenweg 2 aangekocht.

eekmolenweg-2

De planning voorziet in een gebouw dat ook de grond van het huidige Eekmolenweg 2 omvat. Dat dat pand nog niet gesloopt is, komt door de vertraagde besluitvorming bij de ontwikkelaar. Hierdoor is er nog steeds niet definitief besloten om de nieuwbouw te starten. Mochten de huidige plannen niet doorgaan, dan kan Eekmolenweg 2 nog als apart pand verkocht worden. Zideris verwacht zodoende een hogere opbrengst te realiseren dan bij verkoop van alleen de grond (zonder opstal). Het definitieve besluit om al dan niet te starten met de nieuwbouw zal in de loop van december vallen, daarna zal Zideris de BWG over het genomen besluit informeren. De BWG zal daarna via de site de buurt op de hoogte brengen. Tot dan is het dus niet duidelijk wat er met Eekmolenweg 2 gaat gebeuren.

Overigens organiseert Zideris binnenkkort twee activiteiten waar wij als buurtgenoten van harte voor uitgenodigd zijn: het Oliebollenfeest op 29 december en het Winterfestijn op 12 januari.

Comments are closed.