Home

Veluvia een buurt in beweging
In de komende jaren staan er heel wat veranderingen op stapel die in meer of mindere mate effect zullen hebben op de Veluviabuurt en haar bewoners. De buurtwerkgroep Veluvia is een initiatief van vier bewoonsters van de buurt en heeft tot doel om samen met de Gemeente en projectontwikkelaars mede vorm te geven aan het nieuwe Veluvia. De Buurtwerkgroep stelt daartoe een startnotitie op voor alle bouwinitiatieven in onze buurt, die na goedkeuring door de buurtbewoners gebruikt zal worden in de onderhandelingen met de Gemeente en andere betrokken partijen.

Wat wil de BWG Veluvia

  1. Wij staan achter veranderingen in onze wijk
  2. Wij willen meepraten over de plannen
  3. Op basis van de startnotitie vanuit de buurt
  4. Vertegenwoordiging in de op te richten werkgroep.

Comments are closed.