De Hucht, een update

9 mei 2014 -  
Wat vooraf ging

In 2005 is De Hucht aangekocht door projectontwikkelaar Burgland, aanvankelijk met het plan hier appartementen te realiseren. Binnen het bestemmingsplan is dit echter niet mogelijk: de bestemming is ‘maatschappelijk’ en de maximale bouwhoogte is voor delen 8, voor andere delen 12 meter.

Na een periode van stagnatie kwam medio 2012 het plan om De Hucht om te vormen tot huisvesting voor ongeveer 250 studenten. Buurtwerkgroep Veluvia heeft hiertegen krachtig geageerd; in onze opinie past een dergelijke grootschalige voorziening niet op deze locatie.

ZiderisBurgland heeft inmiddels overeenstemming bereikt met Zideris, een organisatie die zorg biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Op een deel van het terrein zal een nieuw gebouw worden neergezet, waar 40 mensen kunnen gaan wonen (zorgzwaartepakketten 4, 5 en 6). In het gebouw wordt ook een dagopvang gevestigd, voor zowel de eigen bewoners als cliënten ‘van buiten’. Het nieuwe gebouw krijgt drie etages: een begane grond, en twee verdiepingen. De nieuwbouw past zowel qua hoogte als qua functie binnen het vigerende bestemmingsplan. Zie de website van Zideris voor een artist impression van de nieuwbouw.

Fase II en fase III

De nieuwbouw voor Zideris (inclusief de buitenruimte) omvat maar een deel van het terrein van De Hucht; in het kaartje als ‘Fase I’ aangeduid. Voor Fase II wordt momenteel nog een bestemming gezocht. Vast staat echter dat ook dat een maatschappelijke bestemming zal zijn; gedacht wordt aan (zorg)huisvesting van ouderen.

Voor Fase III wordt woningbouw overwogen. Omdat er in Wageningen tot 2020 geen nieuwe woningen meer gebouwd mogen worden, zal ontwikkeling van deze fase nog wel even op zich laten wachten.

PlanningVierde kwartaal 2013

 • aanpassen van het noordelijke blok, zodat vleermuizen daar hun intrek kunnen nemen
 • aanpassen van het middelste en het zuidelijke blok, zodat de vleermuizen daar vertrekken
 • asbestsanering van het middenblok en het zuidelijke blok

Eerste kwartaal 2014

 • sloop middenblok en zuidelijke blok

Tweede kwartaal 2014

 • start bouw

Eerste kwartaal 2015?

 • voltooiing nieuwbouw

Medio 2015

 • sloop noordelijke blok
 • bouw Fase II?

Zodra er meer duidelijkheid is over de fasering van de werkzaamheden, zal Burgland in samenwerking met Buurtwerkgroep Veluvia een informatie-avond organiseren.

Speerpunten voor Buurtwerkgroep Veluvia

Buurtwerkgroep Veluvia zet zich de komende periode (zo veel mogelijk in collegiaal overleg met Zideris, de aannemer, Burgland en de gemeente) in voor onder meer de volgende punten:

 • Minimaliseren overlast tijdens sloop en bouw
 • Spoedige sloop van het noordelijke blok
 • Voorlopig behoud van de openbare functie van het grasveld (Fase III)
 • Behoud van het kunstwerk De Barmhartige Samaritaan in de zuidgevel van De Hucht

Als buurtwerkgroep willen we de belangen van de buurtbewoners optimaal vertegenwoordigen. Meld uw vragen, klachten of zorgen daarom bij veluvia@hotmail.com, of rechtstreeks bij Burgland: 0488 – 417240.

Comments are closed.