Speeltuintjes

16 juli 2014 -  

Vorige week was er een bijeenkomst vanuit de gemeente over de speeltuintjes in wijk Zuid. Op die bijeenkomst gaf de gemeente aan dat ze geld beschikbaar heeft, ook voor ons speeltuintje (Het Speelkwartier; hoek August Faliseweg / Wilhelminaweg). Veel geld is het dit jaar niet, maar toch kan er wel iets gebeuren.

De gemeente werkt op dit moment een plan uit voor ons speeltuintje. In hoofdlijnen komt het hier op neer:
De eenpersoonsschommel in Het Speelkwartier wordt vervangen door een tweepersoons schommel.
Er wordt iets bedacht om het speelzand beter in de daarvoor bestemde cirkel te houden.
Er worden drie zg. speelaanleidingen geplaatst op De Brink (op het stukje tussen de kastanje en het Wilhelminaweg-fietspad). Denk hierbij aan een groep van rechtopstaande palen (kan je in klimmen of een hut o.i.d. van maken). Daaromheen een cirkel van gras dat gemaaid wordt en daaromheen een bloemenmengsel waardoor je kan struinen / die je kan plukken.
Op de nieuwe speelweide 2 X 2 komen keien die tevens dienst kunnen doen als (kleine en lage) doeltjes.
Waarschijnlijk wordt er ook een trappetje aangelegd op het talud van de Jan Kopsweg naar de speelweide. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de trottoirbanden die nog over zijn van de aanleg van de nieuwe straten in onze wijk.

In Het Speelkwartier worden alle speeltoestellen geconcentreerd in de cirkel. Dit geeft o.a. een rustiger beeld, is makkelijker in onderhoud en komt tegemoet aan veiligheidseisen. De schommel en het duikelrek komen dus ook in de cirkel.
Naar waarschijnlijkheid zal de gemeente dit plan gaan presenteren op 16 juli van 15:00 tot 20:00, maar daarover geeft de gemeentelijke website op dit moment nog geen uitsluitsel.

 

 

Na de zomer zal werkgroep Groen en Spelen van Buurtwerkgroep Veluvia verder gaan met het beplanten van het talud. In elk geval aan de zuidkant, maar we hopen dat ook de westkant mogelijk is. Uiteindelijk zullen er twee plekken overblijven waar je dan De Brink op kunt: via het trappetje en tegenover Het Speelkwartier. Deze laatste wordt ook gebruikt wanneer het gras gemaaid moet worden.
Buurtwerkgroep Veluvia
Werkgroep Groen en Spelen

Comments are closed.