Tropische kas en studentenhuisvesting

20 oktober 2014 -  

De buurtbewoners op de Arboretumlaan hebben een brief gekregen van Peter Oude Ophuis, waarin hij ernstig bezwaar maakt tegen de verbouwing van de tropische kas zodat er 80 wooneenheden voor studenten in kunnen worden gevestigd. Ook heeft hij inmiddels ingesproken bij de betreffende raadscommissie, waarop de wethouder het plan (voorlopig) heeft ingetrokken. De reden daarvoor is dat de buurt onvoldoende is betrokken bij de planvorming. Dit betekent natuurlijk niet dat het plan van de baan is. Er komt nu een inspraakronde waaraan uiteraard ook de buurt kan deelnemen. Daarom wil de BWG de bewoners zo goed mogelijk informeren over de verdere ontwikkelingen van dit plan. Op de site treft u de door Peter Oude Ophuis gemaakte stukken aan.

Comments are closed.