Uitnodiging bijeenkomst Tropische Kas – 4 november 2014

28 oktober 2014 -  

Uitnodiging van de gemeente aan de omwonenden van de Tropische Kas, te houden in de Raadszaal van Wageningen op dinsdag 4  november 2014, inloop 7 u., aanvang 7.15 u.

Doel van de bijeenkomst is van u te horen wat u van de conceltkaders voor de Tropische Kas vindt. Op basis van de uitkomsten van dit gesprek neemt het college van B&W een besluit met betrekking tot het vervolg van de procedure.

Voor deze bijeenkomst hebben we ook de projectontwikkelaar en Wageningen Universiteit uitgenodigd.

Hoogachtend, Concernmanager Ruimte,   A.M.Mariani

Concept uitgangspunten kaders Tropische Kas »

Stedebouwkundige randvoorwaarden Tropische Kas »

Comments are closed.