Welkomstgeschenk nieuwe bewoners van de Hucht.

22 april 2015 -  

Op vrijdag 29 mei a.s. heten we de nieuwe bewoners van De Hucht welkom in onze wijk. De BWG heeft bedacht dat een passend welkomstgeschenk hier op zijn plaats is. Wij willen ter gelegenheid van de officiële ingebruikname van het gebouw de nieuwe bewoners een bank aanbieden die door alle buurtbewoners kan worden gebruikt. In overleg met Zideris zullen we hiervoor op het terrein van de Hucht een geschikte locatie vaststellen. Om dit te kunnen betalen, verzoekt de BWG u om ten minste € 5,- over te maken naar onderstaande rekening. Het programma voor vrijdag 29 mei, met daarin opgenomen de feestelijke aanbieding van het cadeau, zal tijdig op de Veluvia website worden gezet.

Comments are closed.