Parkeerbeleid

Een aantal gebieden in Wageningen zijn in het Parkeerplan Wageningen aangemerkt als ‘gebied met hoge parkeerdruk’. In onze wijk gaat het om de Veluviaweg. De gemeenteraad heeft aangegeven hier vergunningparkeren in te willen voeren als daar voldoende draagvlak voor is onder de bewoners.

vergunningparkeren-veluviaweg

Een eerste peiling in het deelgebied Veluviaweg en omgeving is april/mei 2015 uitgevoerd. De gehanteerde methode is door een raadslid ter discussie gesteld en daarom heeft B&W besloten dat een nieuwe peiling moet worden gehouden, waarin zowel voor- als ook tegenstanders van vergunningparkeren hun mening kunnen laten horen. Nog steeds geldt dat minimaal 65% van de ingeleverde peilingformulieren VOOR invoering van vergunningparkeren moet zijn, wil vergunningparkeren ook daadwerkelijk worden ingevoerd. Deze informatie wordt door de gemeente ook toegelicht in het formulier dat bij de nieuwe peiling zal zitten. De planning is nu dat de nieuwe peiling begin 2017 (na januari) zal plaatsvinden.

Als het vergunningparkeren wordt ingevoerd voor de Veluviaweg, dan zijn dit de belangrijkste uitgangspunten:

  • Parkeren voor vergunninghouders van 12-16 uur.

  • Tarief bewonersvergunning €45,-/jaar voor de eerste vergunning, € 90,- voor een tweede vergunning, € 180,- voor een derde vergunning

  • Een tweede en/of derde vergunning worden uitsluitend uitgegeven indien de beschikbare parkeercapaciteit dit toelaat.

  • Voor woningen met een parkeerplaats op eigen terrein wordt geen eerste vergunning uitgegeven;

  • Bezoekersregeling voor bewoners in de vorm van een dagvergunning (geldig tijdens de completereguleringstijd van 12-16 uur) voor een prijs van € 4,-

Comments are closed.